foto Joaquim Balbi Marti Mestre
JOAQUIM BALBI MARTI MESTRE
PDI-Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: FILOLOGIA CATALANA
Departament: Filologia Catalana
Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació Av. Blasco Ibánez, 32, 46010 València
(9638) 64688
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Segon quadrimestre
Dimarts de 08:00 a 09:00. DESPATX 20 DEPARTAMENT DE FILOLOGIA CATALANA
Segon quadrimestre
Dijous de 09:00 a 11:00. DESPATX 20 DEPARTAMENT DE FILOLOGIA CATALANA
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València