Biografia

[Biografia, versió en valencià]

Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Anual
Dijous de 11:00 a 14:00. DESPATX 4422 (FAC. FÍSICA - BLOC D)
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València