foto Jose Maria Vidal Beltran
JOSE MARIA VIDAL BELTRAN
PDI-Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: DRET CONSTITUCIONAL
Departament: Dret Constitucional, Ciència Política i de l'Administració
(9616) 25459
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dimecres de 11:00 a 14:00. DESPACHO 1D5 - DPTO. Dº CONSTITUCIONAL - FACULTAT DRET
Segon quadrimestre
Dimecres de 10:30 a 11:30. DESPACHO 1D5 - DPTO. Dº CONSTITUCIONAL - FACULTAT DRET
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València