foto Jorge Manuel Rodriguez Almenar
JORGE MANUEL RODRIGUEZ ALMENAR
PDI-Titular d'Escola Universitaria
Àrea de coneixement: DRET CIVIL
Departament: Dret Civil
21544
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Anual
Dimarts de 10:00 a 12:30. DESPATX 2D02
Anual
Dimecres de 10:00 a 12:30. DESPATX 2D02
Anual
Dimecres de 19:30 a 20:30. DESPATX 2D02
Observacions
No participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València.