foto Jesus Muñoz Bertomeu
JESUS MUÑOZ BERTOMEU
PDI-Titular d'Universitat
Secretari/a de Departament
Àrea de coneixement: FISIOLOGIA VEGETAL
Departament: Biologia Vegetal
Jesús Muñoz Bertomeu, (9635) 44294
(9635) 44294
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Anual
Dilluns de 10:00 a 13:00. DESPACHO 3.04 (FACULTAD DE FARMÀCIA)
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València
Formació acadèmica
Publicacions en revistes
Participacions a Congressos
Projectes
Tesis, tesines i treballs