foto Julian Martinez Vargas
JULIAN MARTINEZ VARGAS
PDI-Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: COMPTABILITAT
Departament: Comptabilitat
(9616) 25189
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dimecres de 16:30 a 19:30. FACULTAT D'ECONOMIA 4B09
Segon quadrimestre
Dimecres de 18:30 a 21:30. FACULTAT D'ECONOMIA 4B09
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València