foto Joaquin Madera Gil
JOAQUIN MADERA GIL
PDI-Associat/Da Universitari/A
Àrea de coneixement: EDUCACIÓ FÍSICA I ESPORTIVA
Departament: Educació Física i Esportiva
(9638) 64346
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Anual
Dijous de 10:30 a 13:30. UNIDAD DE CAMPUS
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València
Publicacions en revistes
Altres Publicacions
Participacions a Congressos
Tesis, tesines i treballs