foto Jesus Jimenez Martinez
JESUS JIMENEZ MARTINEZ
PDI-Titular d'Universitat
Director/a de Departament
Àrea de coneixement: FILOLOGIA CATALANA
Departament: Filologia Catalana
Departament de Filologia Catalana Despatx 13 Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació Av. Blasco Ibáñez 32 46010 València
(9639) 83807
Biografia

Jesús Jiménez Martínez, llicenciat en Filologia Hispànica (especialitat: Valencià) per la Universitat de València (1990). Doctor en Filologia per la Universitat de València (1997) amb la tesi doctoral L'estructura sil·làbica del dialecte valencià, dirigida pels professors Ángel López-García i Manuel Pérez Saldanya. Premi extraordinari de llicenciatura i premi extraordinar de doctorat. Actualment treballa com a professor titular d’universitat adscrit al Departament de Filologia Catalana de la Universitat de València (1999). Des del setembre de 2018 dirigeix el Departament de Filologia Catalana; ha exercit també els càrrecs de secretari del Departament de Filologia Catalana (2002-2006) i de coordinador del Grau en Filologia Catalana (2010-2015). És membre de l’Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana (des de 2008). Les seues àrees de docència i investigació se centren en la fonètica i la fonologia del català, la variació lingüística, la dialectologia i la correcció de textos. En aquests àmbits, dirigeix el grup Fonètica i fonologia del català de la Universitat de València (GIUV2013-137) i participa en el grup de recerca Gevad (Grup d'estudi de la variació dialectal), adscrit a la Universitat de Barcelona (projecte actual: PID2020-113971GB-C21; IP: C. Pons-Moll, M.-R. Lloret), i en el Grup d’estudi de la variació (GEV), grup consolidat adscrit a la Universitat de Barcelona (2017SGR942; IP: Lluís Payrató). És autor del llibre L’estructura sil·làbica del català (PAM / IIFV, 1999) i de diversos articles en monografies i revistes com Caplletra, Catalan Journal of Linguistics, Cultura, Lenguaje y RepresentaciónEstudios Catalanes, Estudios de Fonética Experimental, Estudis Romànics, Italian Journal of Linguistics, Revista de Filología de la Universidad de la LagunaRevista de Filología Románica, RLA - Revista de Lingüística Teórica y Aplicada, Probus, Treballs de Sociolingüística Catalana, Verba, Zeitschrift für KatalanistikZeitschrift für romanische Philologie.

Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Segon quadrimestre
Dimarts de 11:00 a 13:00. DESPATX DIRECCIÓ DE DEPARTAMENT DE FILOLOGIA CATALANA
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València
Publicacions en revistes
Altres Publicacions
Participacions a Congressos
Projectes
Tesis, tesines i treballs