foto Josep E. Rubio Albarracin
JOSEP E. RUBIO ALBARRACIN
PDI-Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: FILOLOGIA CATALANA
Departament: Filologia Catalana
Departament de Filologia Catalana. Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació. Avda. Blasco Ibáñez, 32 46010 València
Biografia

Josep Enric RUBIO ALBARRACÍN, llicenciat en Filologia Hispànica (1990) i en Filologia Catalana (1993) per la Universitat de València. Doctor en Filologia amb la tesi doctoral El llibre de contemplació en Déu de Ramon Llull (Els orígens de l'Art lul·liana) (1996), guardonada amb el "Premi Milà i Fontanals" de l'Institut d'Estudis Catalans. Premi extraordinari de llicenciatura i Premi extraordinaro de doctorat. La seua investigació se centra especialment en la gestació del mètode lul·lià de l'Art de trobar la veritat i en la seua presència en l'obra literària de Llull. Combina estudis sobre filosofia i teologia medieval en l'anàlisi de textos medievals com els sermons de sant Vicent Ferrer. En el camp de l'edició filològica ha editat l'Ars demonstrativa de Ramon Lull (ed. Brepols, Corpus Christianorum). Becat per la Fundació "Alexander von Humboldt" ha treballat com a investigador convidat en la Universitat de Freiburg in Breisgau (Alemanya). Profesor convidat de la "Càtedra Pierre Abélard" de filosofia medieval a la Universitat de la Sorbonne (París) l'any 2012. És membre de diversos comités editorials de publicacions científiques com ara les "Raimundi Lulli Opera Latina" (editorial Brepols), de la revista Studia Lulliana, o del "Patronat Ramon Llull" encarregat de l'edició crítica de les NEORL ("Nova Edició de les Obres de Ramon Llull"). És investigador Pirincipal del projecte de recerca competitiu finançat pel Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats "La cultura literaria medieval y moderna en la tradición manuscrita e impresa (VI)" (ref. FFI2017-83960-P). Ha ocupat els càrrecs acadèmics de Secretari del Departament de Filologia Catalana (1998-2002) i de Vicedegà d'Estudis de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació (2006-2012).

Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dijous de 16:00 a 19:00. DESPATX 16 DEPARTAMENT DE FILOLOGIA CATALANA
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València
Publicacions en revistes
Altres Publicacions
Conferències
Participacions a Congressos
Participació en Comitès i Representacions
Projectes
Tesis, tesines i treballs
Textos del currículum