foto Jesus Rodriguez Diaz
JESUS RODRIGUEZ DIAZ
PDI-Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: MICROBIOLOGIA
Departament: Microbiologia i Ecologia
Dept. de Microbiología Facultad de Medicina Universidad de Valencia Avda. Blasco Ibáñez, 17 46010 VALENCIA, SPAIN
(9639) 83316
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dimarts de 10:00 a 13:00. DESPACHO DR. RODRIGUEZ (FACULTAT DE MEDICINA I ODONTOLOGIA)
Segon quadrimestre
Dimarts de 10:00 a 13:00. DESPACHO DR. RODRIGUEZ (FACULTAT DE MEDICINA I ODONTOLOGIA)
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València
Formació acadèmica
Publicacions en revistes
Altres Publicacions
Activitats anteriors
Conferències
Participacions a Congressos
Patents, Programari i Bases de dades
Projectes
Tesis, tesines i treballs