foto Josepa Maria Cortes Escriva
JOSEPA MARIA CORTES ESCRIVA
PDI-Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: CIÈNCIES I TÈCNIQUES HISTORIOGRÀFIQUES
Departament: Història Medieval i Ciències i Tècniques Historiogràfiques
(9639) 83654