foto Juan Carlos Dalmau Lliso
JUAN CARLOS DALMAU LLISO
PDI-Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: ECONOMIA APLICADA
Departament: Economia Aplicada
(9638) 28633
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dimarts de 10:30 a 13:30. DESPATX 2B12 DEPARTAMENT D'ECONOMIA APLICADA
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València