foto Marta Izquierdo Sanchis
MARTA IZQUIERDO SANCHIS
PDI-Titular d'Universitat
Coordinador/a de Mobilitat
Coordinador/a Curs
Coordinador/a Curs
Àrea de coneixement: ENGINYERIA QUÍMICA
Departament: Enginyeria Química
Despatx 4.2.14 Departament d'Enginyeria Química Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Universitat de València Avgda Universitat s/n, 46100 Burjassot (València) Spain 44319
(9635) 43737
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dimecres de 14:00 a 17:00. 4.2.14
Segon quadrimestre
Dimecres de 11:30 a 14:30. 4.2.14
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València
Formació acadèmica
Publicacions en revistes
Estades a Centres de Recerca
Participacions a Congressos
Projectes
Tesis, tesines i treballs