foto Ignacio Rausell Lledo
IGNACIO RAUSELL LLEDO
PAS-E.T.S. Audiovisuals
PDI-Associat/Da Universitari/A
Àrea de coneixement: COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL I PUBLICITAT
:
Carrer Serpis 29 Plataforma MediaUni Taller d'Audiovisuals - UVEG
25444