foto Ignacio Garcia Ferrandis
IGNACIO GARCIA FERRANDIS
PDI-Prof. Permanent Laboral Ppl
Àrea de coneixement: DIDÀCT. DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS
Departament: Didàctica de les Ciències Experimentals i Socials
961625552
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Anual
Dilluns de 19:30 a 20:30. DESPATX 03.04, F. MAGISTERI (3ª PLANTA)
Anual
Dimecres de 17:30 a 19:30. DESPATX 03.04, F. MAGISTERI (3ª PLANTA)
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València
Formació acadèmica
Publicacions en revistes
Estades a Centres de Recerca
Participacions a Congressos
Projectes
Tesis, tesines i treballs