foto David Huguet Benavent
DAVID HUGUET BENAVENT
PDI-Prof. Permanent Laboral Ppl
Responsables de Gestio Academica
Coordinador/a Titulacio de Grau
Àrea de coneixement: COMPTABILITAT
Departament: Comptabilitat
(9638) 28272
Biografia

David Huguet Benavent és Llicenciat en Administració i Direcció d’Empreses per la Universitat de València (2007), Màster en Comptabilitat, Auditoria i Control de Gestió per la Universitat de València, amb Premi Extraordinari (2009) i Doctor en Comptabilitat per la Universitat de València (2014). Ha realitzat una estada d’investigació amb caràcter predoctoral a la Universitat de Maastricht (2013) i una estada postdoctoral a la Universitat de Bristol (2015). Actualment treballa com a Professor Contractat Doctor al Departament de Comptabilitat de la Facultat d’Economia.

Les seues àrees d’investigació se centren als àmbits de l’auditoria, l’anàlisi de diferències entre la normativa comptable nacional i internacional, i la transparència i fiabilitat de la informació corporativa a l’entorn digital. És membre del grup de recerca META “Management reporting, transparència, educació comptable i fiabilitat de la informació financera” i ha participat en el projecte de recerca nacional ECONIIF “Conseqüències econòmiques de l’adopció de les NIIF a Europa: La influència de les diferències institucionals i del cicle econòmic”. També ha col·laborat en diversos projectes per al desenvolupament de sistemes de comptabilitat analítica i de control de gestió.

En l’àmbit docent, imparteix matèries de comptabilitat a diversos títols de Grau de la Facultat d’Economia i al Màster en Comptabilitat, Auditoria i Control de Gestió. Forma part del Grup Consolidat d’Innovació Educativa “Elaboració de materials multimèdia per a la Comptabilitat”, amb el qual ha participat en tres projectes. Actualment també participa al Projecte Ètica de la Facultat d’Economia.

Pel que fa a la gestió acadèmica, actualment és el Coordinador Acadèmic de Mobilitat per al Grau en Turisme i per al Grau en Finances i Comptabilitat, és membre de la Comissió de Coordinació Acadèmica del Màster en Comptabilitat, Auditoria i Control de Gestió i membre de la Junta de Centre de la Facultat d’Economia.

Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dilluns de 10:30 a 12:30. FACULTAT D'ECONOMIA 4B10
Primer quadrimestre
Divendres de 12:30 a 13:30. FACULTAT D'ECONOMIA 4B10
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València
Publicacions en revistes