foto Miguel Guara Requena
MIGUEL GUARA REQUENA
PDI-Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: BOTÀNICA
Departament: Botànica i Geologia
(9616) 25572
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Anual
Dimecres de 16:00 a 19:00. DESPATX FACULTAT
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València
Publicacions en revistes
Altres Publicacions
Participacions a Congressos
Projectes
Tesis, tesines i treballs