foto Rodolfo Gozalo Gutierrez
RODOLFO GOZALO GUTIERREZ
PDI-Titular d'Universitat
Especialista Pau
Àrea de coneixement: PALEONTOLOGIA
Departament: Botànica i Geologia
(9635) 44398
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Anual
Dilluns de 11:00 a 12:30. 2.11.P3.035 (FAC. CC. BIOLÓGICAS. EDIF. A)
Anual
Dimecres de 11:00 a 12:30. 2.11.P3.035 (FAC. CC. BIOLÓGICAS. EDIF. A)
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València
Formació acadèmica
Publicacions en revistes
Altres Publicacions
Activitats anteriors
Organització d'activitats de R+D
Conferències
Participacions a Congressos
Participació en Comitès i Representacions
Projectes
Tesis, tesines i treballs