foto Eugenio Gomez Minguet
EUGENIO GOMEZ MINGUET
PDI-Ajudant Doctor/A
Àrea de coneixement: FISIOLOGIA VEGETAL
Departament: Biologia Vegetal
43785
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dilluns de 15:00 a 18:00. 2.12.P5.042 EDIFICIO B FAC. BIOLOGICAS
Segon quadrimestre
Dimecres de 10:00 a 13:00. 2.12.P5.042 EDIFICIO B FAC. BIOLOGICAS
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València