foto Gladys Beatriz Olmeda Freire
GLADYS BEATRIZ OLMEDA FREIRE
PDI-Titular d'Escola Universitaria
Àrea de coneixement: DRET DEL TREBALL I DE LA SEG. SOCIAL
Departament: Dret del Treball i de la Seguretat Social
(9616) 25246