foto Grisel Giunta Santimoteo
GRISEL GIUNTA SANTIMOTEO
PDI-Associat/Da Universitari/A
Àrea de coneixement: DRET CIVIL
Departament: Dret Civil
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories (curs 2021 - 2022)
Primer quadrimestre
Dilluns de 09:45 a 10:15. DESPATX 2P-11
Primer quadrimestre
Dilluns de 11:30 a 13:30. DESPATX 2P-11
Segon quadrimestre
Dimarts de 16:00 a 18:30. DESPATX 2P-11
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València