foto Roberto Gil Saura
ROBERTO GIL SAURA
PDI-Associat/Da Universitari/A
Àrea de coneixement: COMERCIALITZACIÓ I INVESTIG. DE MERCAT
Departament: Comercialització i Investigació de Mercats
1.F.06
(9638) 28329
649155059
963828312 (D)
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Divendres de 08:00 a 09:00. 1F06
Primer quadrimestre
Divendres de 14:00 a 16:00. 1F06
Segon quadrimestre
Dilluns de 13:00 a 15:30. 1F06
Segon quadrimestre
Dilluns de 20:30 a 21:00. 1F06
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València