foto Carmen Raquel Gijon Gonzalez
CARMEN RAQUEL GIJON GONZALEZ
PDI Associat/Da Universitari/A
Asignatures impartides i modalitats docents
34383 - Infermeria medicoquirúrgica en situacions especialsLaboratori, Pràctiques, Teoria, Tutories
34384 - Infermeria psiquiàtrica i salut mentalPràctiques, Teoria, Tutories
34390 - Treball fi de grau en InfermeriaTreball fi d'estudis
Tutories
Observacions
No participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València.