foto Juan Gilabert Estelles
JUAN GILABERT ESTELLES
PDI-Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: OBSTETRÍCIA I GINECOLOGIA
Departament: Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Anual
Divendres de 10:30 a 12:00. DESPACHO POG 2ºPISO FAC.MEDICINA . SOLICITAR CITA PREVIA POR CORREO
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València