foto Ricardo Gadea Verdun
RICARDO GADEA VERDUN
PDI-Associat/Da Universitari/A
Àrea de coneixement: EDUCACIÓ FÍSICA I ESPORTIVA
Departament: Educació Física i Esportiva
(9639) 83307
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dimecres de 13:30 a 16:00. DESPATX COMÚ NORD
Segon quadrimestre
Dimecres de 13:30 a 16:00. DESPATX COMÚ NORD
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València