foto Fernando Garcia Pascual
FERNANDO GARCIA PASCUAL
PDI-Associat/Da Universitari/A
Àrea de coneixement: EDUCACIÓ FÍSICA I ESPORTIVA
Departament: Educació Física i Esportiva
(9638) 64361
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dimarts de 13:00 a 16:00. DESPATX COMÚ NORD
Segon quadrimestre
Dimecres de 10:30 a 13:30. DESPATX COMU NORD
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València