foto Raimundo Garcia Olcina
RAIMUNDO GARCIA OLCINA
PDI-Titular d'Universitat
Coordinador/a Curs
Àrea de coneixement: TECNOLOGIA ELECTRÒNICA
Departament: Enginyeria Electrònica
ETSE - Dept. Ingeniería Electrónica Despacho 2.2.22
(9635) 43429
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dijous de 14:30 a 17:30. DESPATX 2.2.22
Segon quadrimestre
Dilluns de 17:00 a 20:00. DESPATX 2.2.22
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València