foto Vladimir Garcia Morales
VLADIMIR GARCIA MORALES
PDI-Contractat/Da Doctor/A
Àrea de coneixement: TERMODINAMICA
Departament: Física de la Terra i Termodinàmica
43117
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dimarts de 10:00 a 13:00. DESPACHO 3327. FAC.FÍSICA BLOQUE C
Segon quadrimestre
Dimecres de 10:00 a 13:00. DESPACHO 3310. FAC.FÍSICA BLOQUE C
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València