foto Pascuala Garcia Martinez
PASCUALA GARCIA MARTINEZ
PDI-Catedratic/a d'Universitat
Àrea de coneixement: ÒPTICA
Departament: Òptica i Optometria i Ciències de la Visió
Vicedegana d'Estudis i Ordenació Acadèmica de la Facultat de Física
(9635) 44717
Biografia

Pascuala García Martínez és Catedràtica d'Òptica en la Facultat de Física de la Universitat de València. Llicenciada en Física (1993) i doctora en Física (1998) per la Universitat de València. Té un fill.

Ha realitzat diverses estades de recerca en centres estrangers com: Geòrgia Tech Lorraine, Metz (França), Faculty of Electrical Engineering, Tel-*Aviv University (Israel) i Centri d’Optique, Photonique et Lasers, Universite Laval, Québec(Canadà).

El seu principal camp de recerca se centra en l'òptica i la fotònica, en concret en l'estudi dels moduladors espacials de llum, bàsicament en el caracteritzat i aplicació dels cristalls líquids a la difracció i polarització. En l'actualitat realitza la seva recerca en col·laboració amb el Grup de Tecnologies Òptiques i Optoelectròniques de la Universitat Miguel Hernández d'Elx.

Ha rebut l'esment honorífic de Sènior memberdel SPIE (International Society for optics and photonics fundada a Estats Units en 1955) en 2010 i Sènior member de l'OSA (OpticalSociety of America) en 2015. 

Profundament compromesa a defensar els drets de les dones investigadores, malgrat el poc temps disponible per les seves tasques investigadores i docents. Presidenta del Grup Especialitzat de “Dones en Física” de la prestigiosa Reial Societat Espanyola de Física des de 2011. Coordinadora del node de la Comunitat Valenciana de l'Associació de Dones Investigadores i Tecnòlogues (AMIT) des de 2005 fins a 2007, en l'actualitat és presidenta del Node AMIT-MuCVal. És la Representant de la Facultat de Física en la Comissió de Polítiques d'Igualtat de la UVEG (2010-actualitat). Directora de la Comissió d'Igualtat de la Facultat de Física (2010-actualitat). Membre de la Comissió Redactora de l'II Pla d'Igualtat de la Universitat de València representant al Campus de Ciències en 2013.

Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Anual
Dijous de 10:00 a 13:00. DESPATX 4009 (FACULTAT DE FÍSICA, BLOC D)
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València