foto Inmaculada Rosa Garcia Robles
INMACULADA ROSA GARCIA ROBLES
PDI-Titular d'Universitat
Vicedega/Vicedegana / Vicedirector/a Ets
Àrea de coneixement: GENÈTICA
Departament: Genètica
963543178
Biografia

Sóc llicenciada en Química especialitat Bioquímica per la Universitat de València (UV, 1994). Realitzo una estada de 5 mesos als laboratoris Goerlaeus de la Universitat de Leiden (Països Baixos). Després de graduar-me, em vaig incorporar al Departament de Genètica de la UV, en el qual realitze la meua tesi doctoral amb una Beca FPI de la Generalitat Valenciana, obtenint el doctorat en 1999. Durant aquest període, realitzo una estada curta (1996) a l'Institut de Biotecnologia de Cuernavaca (Mèxic). He realitzat estades postdoctorals en diferents centres de reconegut prestigi, IATA (CSIC) (1999). Cavanilles Institute of Biodiversity and Evolutionary Biology (UV) (1999-2002) i EMBL (Grenoble, França, 2002-2004), amb una Beca d'Especialització en Organismes Internacionals. Posteriorment em vaig incorporar de nou al Departament de Genètica de la UV, amb una beca postdoctoral Carmen i Severo Ochoa (2007-2009) i de 2009 a 2012 amb un contracte com a Tècnic Superior d'Investigació. El 2012 vaig concursar i obtenir una plaça de Professora Contractada Dr i el 2017 de Professora Titular d'Universitat.

ACTIVITAT DOCENT:  Des del 1996 he impartit docència en 21 assignatures diferents, que abasten alumnes de llicenciatura o grau des de segon fins a màster. He impartit aquestes classes en 2 llicenciatures (Biologia i Químiques) i en 6 graus diferents: Bioquímica i Ciències Biomèdiques (· BCB, 5), Biotecnologia (BT, 5), Biologia ( Biol, 1), Doble Grau Dret-Criminologia i Grau en Criminologia (DC o C, 4) i en dos màsters: Màster en Biologia Molecular, Cel·lular i Genètica (1) i Màster en Bioinformàtica (2).  Sóc coordinadora de pràctiques externes d'estudiants en empreses per al Grau en Biotecnologia i tinc la Menció de qualitat com a tutor d'aquestes pràctiques. Des de març de 2018 sóc Vicedegana d'Innovació i Qualitat de la Facultat de Biologia. He dirigit, 13 treballs fi de grau en els graus de Bioquímica i Ciències Biomèdiques, Biotecnologia i Criminologia, 6 Treballs fi de Màster, i la Tesi Doctoral de la Dra. 26.03.2021 i n'estic Co-dirigint-n una altra.Tinc reconeguts tres quinquennis docents.

ACTIVITATS D'INNOVACIÓ EDUCATIVA: Des de 2018 he participat en 12 projectes d'innovació docent amb 6 participacions en congressos o jornades educatives. 

CARRERA INVESTIGADORA: En la meva carrera investigadora he abordat principalment el camp de les interaccions patogen-hoste des de multitud d'enfocaments, tant pel que fa a la gamma d'organismes (bacteris-insectes,-bacteris, insectes-plantes, virus-humans) com al tipus d'abordatge, des de la recerca purament molecular i bàsica (estructures de, interaccions proteïna- proteïna o caracterització bioquímica del mode d' acció de toxines) fins a les d' aplicació clínica o de camp. Tinc reconegut tres sexennis d'investigació. El 2014, vaig participar en el projecte d'anotació del genoma de l'escarabat de la patata, dins de la iniciativa i5k: seqüenciació del genoma de 5000 artròpodes.

ACTIVITAT DE TRANSFERÈNCIA: Sóc coinventora de dues patents: P0201030569- Augment de l'expressió de seqüències recombinants en eucariotes i ES27176855- Composicions peptídiques i farmacèutiques de les mateixes per al seu ús com a antimicrobià i en el tractament del càncer. He participat en el programa Innosalud (2020) i Innotransfer (2020, 2021).

ACTIVITATS DE REVISIÓ I AVALUACIÓ PER PARES Des de 2009 he participat com a revisora en: Letters in Applied Microbiology, Journal of Applied Microbiology, Cells, Plant Cell Reports, IJMS, BAOJ Biotechnology... Participo com a Avaluadora externa per a l'Agència Nacional d'Avaluació i Prospectiva (ANEP) des de 2015, per a l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) des de 2019 (21 projectes empresarials avaluats) i per a la UV-Ministeri d'Universitats, per a l'avaluació del programa Sistema de Requalificació d'Universitats (2021).

ACTIVITATS DE DIFUSIÓ: Membre del Comitè Organitzador de Climathon-Burjassot 2019 (Climate Kick-UV), i Hackaton AgrotecUV  (2021). Membre del comitè organitzador i del congrés científic (projecte Innocampus-Explora) Innocovid19 (2020) i Innofutur (2021).

Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Anual
Dimecres de 12:30 a 14:00. 2.12.P5.034
Anual
Divendres de 12:30 a 14:00. 2.12.P5.034
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València
Formació acadèmica
Publicacions en revistes
Línies d'activitat
Participacions a Congressos
Projectes
Tesis, tesines i treballs
Articles en web UV