foto Rafael Garcia Gil
RAFAEL GARCIA GIL
PDI-Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: TECNOLOGIA ELECTRÒNICA
Departament: Enginyeria Electrònica
(9635) 44023
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Anual
Dimarts de 10:00 a 13:00. DESPATX 3.3.30
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València