foto Maria Desamparados Gamero Lluna
MARIA DESAMPARADOS GAMERO LLUNA
PDI-Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: TECONOLOGIA D'ALIMENTS
Departament: Medicina Prev. i Salut Púb., C. Aliment., Toxic. i Med.Legal
(9635) 44909
Biografia

[Biografia, versió en valencià]

Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Anual
Dimecres de 10:00 a 13:00. DESPATX 3-37 FACULTAT DE FARMÀCIA
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València
Formació acadèmica
Publicacions en revistes
Altres Publicacions
Línies d'activitat
Projectes