foto Olga Fullana Samper
OLGA FULLANA SAMPER
PDI-Ajudant Doctor/A
Coordinador/a Curs
Àrea de coneixement: COMPTABILITAT
Departament: Comptabilitat
(9616) 25186
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dimecres de 12:30 a 14:00. FACULTAT D'ECONOMIA 4D07
Primer quadrimestre
Dijous de 10:30 a 12:00. FACULTAT D'ECONOMIA 4D07
Segon quadrimestre
Dimecres de 12:30 a 14:00. FACULTAT D'ECONOMIA 4D07
Segon quadrimestre
Divendres de 10:30 a 12:00. FACULTAT D'ECONOMIA 4D07
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València