foto Francisco Andres Martinez Gallego
FRANCISCO ANDRES MARTINEZ GALLEGO
PDI-Catedratic/a d'Universitat
Director/a Titulacio Master Oficial
Coordinador/a Curs
Àrea de coneixement: PERIODISME
Departament: Teoria dels Llenguatges i Ciències de la Comunicació
Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació Departament de Teoria dels Llenguatges i Ciències de la Comunicació 5ª Planta - Despatx 22
(9639) 83138
Biografia

Catedràtic de Periodisme de la UV des de 2017.  Vaig començar la meua carrera acadèmica com a becari FPU de la UV en el Departament d'Història Contemporània, entre 1987 i 1991. Vaig llegir la meua tesi  al gener de 1992 i em vaig convertir en doctor en Història. Abans d'incorporar-me a la UV, en 2003, vaig treballar en la Facultat de Ciències de la Informació del CEU Sant Pau de València, adscrita a la UPV i en la UCH-CEU de València. Ací em vaig especialitzar en la disciplina de la història de la comunicació. També vaig impartir tutories en la UNED-València i classes de màster i doctorat en la  UJI. Tinc publicats 47 llibres contingut científic, 150 capítols de llibre i 9 pròlegs. He elaborat 61 articles de investigació en revistes científiques. Molts dels meus treballs els he signats amb altres investigadors, amb els quals col·labore, especialment amb el professor Antonio Laguna. He presentat 107 ponències i comunicacions en diferents jornades científiques. He dirigit o codirigit 8 tesis doctorals i tutele tres més en l'actualitat. He sigut professor visitant en la UCLM i en la Universitat de Leipzig. He organitzat diversos congressos, entre ells el de la Associació de Historiadors de la Comunicació celebrat en 2007 a València, el de la Xarxa Iberoamericana d'Historiadors de la Premsa i el Periodisme de 2016 (l'únic celebrat a Espanya per aquesta important associació) i les tretze edicions del Congrés d'Educació Josep Lluís *Bausset de l'Alcúdia (València). La CNEAI m'ha reconegut 4 trams d'investigació. Des del curs 2017 lidere un GIUV, Grup d'Investigació de la Universitat de València: HISCOMECU, Història de la Comunicació i Cultura Mediàtica. He participat en 8 Projectes d'Investigació finançats i en dues d'ells he sigut IP. En matèria de gestió, he sigut director de dos Departaments universitaris, he elaborat la adaptació a l'Espai Superior d'Educació Europea de dues titulacions, he sigut president de la CAT de Periodisme de la meua Universitat, així com Vicedegà d'Economia i Infraestructures de la meua Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació de la Universitat de València. En l'actualitat, codirigisc el màster oficial ‘Nous Periodismes, Comunicació Política i Societat del Coneixement’, que va per la seua tercera edició. La meua investigació es mou en la convergència entre els mètodes propis de la història social i cultural i els de la teoria i història de la comunicació. Vaig formar part d'un dels grups pioners de la investigació en història social de la comunicació, el que va desenvolupar el seu treball en la dècada de 1990 en el CEU Sant Pau de València (amb els
professors Antonio Laguna, Inmaculada Ríus i Enrique Bordería). Publiquem llavors un llibre de referència en les universitats espanyoles i iberoamericanes, la Història de la comunicació social. Veus, registres i consciències (Madrid, Síntesis, 1996). Després de la meua arribada a la Universitat pública, vaig formar part d'un equip d'investigació, dirigit per el catedràtic Josep Lluís Gómez Mompart; centrat en la investigació de la comunicació social. Amb el professor Mompart he treballat en el desenvolupament de la història del periodisme valencià i en sengles projectes sobre comunicació humorística i satírica en mitjans de comunicació i sobre el sensacionalisme i el *amarillismo periodístics. Tinc un estret vincle amb l'Associació d'Historiadors de la Comunicació. Soc membre fundador, la vaig presidir i vaig impulsar la seua revista, la RIHC. Revista Internacional d'Història de la Comunicació, hui una de les més prestigioses en el seu camp. I, amb la seua col·laboració, vaig organitzar el Congrés de València de 2007 i el de la Xarxa Iberoamericana d'Historiadors de la Premsa i el Periodisme en 2016. Pertany també a l'Associació d'Història Contemporània i a l'Associació d'Història Social.

Publicacions recents:

En revistes indexades
(2013). De la dictadura al mercado: la transición en los medios de comunicación en España o dónde quedó la responsabilidad social de los medios. Tripodos, 32, pp. 173- 186. ISSN: 1138-3305.
(2013): “Medios de comunicación y escándalos de corrupción en España: ¿denunciantes, magnificadores, cómplices?”, Obets, 8-1, 99-126. ISSN: 1989-1385.
(2014): Comunicación, propaganda y censura en la guerra hispano-marroquí (1906-1923)”, Comunicación y Sociedad, 27-3, 43-63, ISSN: 0188-252X
(2014): “Agit-Prop comunista en la Guerra Civil: entre el Frente Popular y el Partido Único Obrero”, Historia Contemporánea, 49, 675-706. ISSN: 1130-2402
(2014): “El historiador de la comunicación, entre la teoría de la comunicación y la teoría de la historia”, Revista de Historiografía, XI-20, 217-238. ISSN: 1885-2718.
(2015): “Eduardo Sojo, el Quijote de la caricatura”, I/C. Revista científica de información y comunicación, 12, 111-134. ISSN: 1696-2508.
(2017): “Sátira periodística y sensación anticlerical en la España del primer tercio del siglo XX”, Revista Portuguesa de Historia da Comunicaçao, 1, 8-22.
(2018): “Anuncios y sensacionalismo: el cinturón eléctrico y la irrupción de la publicidad de masas”, Pensar la Publicidad, 12, 15+.
(2018): “La eclosión de la prensa satírica en España (1868-1874)”, El Argonauta Español. Vol 15.
(2019): “The satirical press and the struggle for cultural hegemony in Spain: a case study on La Traca, 1884-1938”, Culture & History Digital Journal, 9 (1), 015.
(2020): “Remedios homeopáticos y publicidad de masas en España: 1880-1910”, RIHC. Revista Internacional de Historia de la Comunicación, 14, 36-59. DOI: https://dx.doi.org/10.12795/RiHC.2020.i14.033


Llibres:
(2015): El humor frente al poder. Prensa humorística, cultura política y poderes fácticos en España (1927-1987). Madrid, Biblioteca Nueva.
(2015): Historia de la comunicación: mediaciones y públicos. Madrid, Síntesis.
(2016): La Traca: la transgresión como norma. Valencia, PUV.
(2018): El negocio de la prensa en su historia iberoamericana. Madrid, Fragua.
(2019): Samuel Ros, del humor nuevo a la camisa vieja (1905-1945). Madrid. Verbum.
(2020): Orígenes y consolidación del sensacionalismo periodístico en Iberoamérica: México, Argentina y Costa Rica. Madrid. Fragua.
(2020): Sangre, miedo y evasión: el sensacionalismo periodísitoc en España. Madrid. Fragua.
(2020): Don Quijote (1884-1905 / 1892-1903). Semanario satírico de ambos mundos. Barcelona. Hacer.
(2020): Gutiérrez (1927-1934). Un semanario del Humor Nuevo español. Barcelona. Hacer.
(2020): La formación de investigadores en Comunicación. Situación actual y desafíos. Salamanca. Comunicación Social Ediciones y Publicaciones.
(2020): El Trust. El periodismo industrial en España, 1906-1936. Salamanca. Comunicación Social Ediciones y Publicaciones.

Capítols de llibre:
(2018): “José Nakens en la construcción de la cultura política republicana”, El humor y la cultura política en la España contemporánea. Barcelona. Hacer, 47-80.
(2019): “Catástrofes y lecturas espectaculares: el sensacionalismo desde la era pre periodística hasta el siglo XX”, en Lima, H., Ries, A.I. y Costa, P. (coords.): Comunicación y espectáculo. Porto. Universidad do Porto.
(2019): “Temps de mudança: política, mitjans de comunicació i societat valenciana (2010-2018)”, en López, G.: La comunicació a la Comunitat Valenciana (2010-2018): crisi i canvi. València. Institució Alfons el Magnànim, 17-46.
(2020): “Entre comunicadores y filólogos: el periodismo y la comunicación audiovisual en la Universidad de Valencia”, en M.M. Ramínez y J. Clemente (coords.): Docencia e Investgiación en Comunicación en España. Salamanca. Comunicación Social Ediciones y Publicaciones, 49-62.
(2020): “Las palabras ‘sensacionalismo’ y ‘amarillismo’ en la prensa española: la construcción de un concepto”, en Francisco A. Martínez y A. Laguna (eds): Sangre, miedo y evasión: el sensacionalismo periodístico en España. Madrid. Fragua, 19-40.
(2020): “Monstruos, milagros, prodigios y catástrofes: una genealogía del periodismo sensacionalista”, en F.A. Martínez y A. Laguna (edts.): Sangre, miedo y evasión: el sensacionalismo periodístico en España. Madrid. Fragua, 41-62.
(2020): “Del reír y del morir: prensa satírica y taurina”, en Francisco A. Martínez y A. Laguna (edts.): Sangre, miedo y evasión: el sensacionalismo periodístico en España. Madrid. Fragua, 83-102.
(2020): “Prensa de sucesos y más”, en Francisco A. Martínez y A. Laguna (edts.) (2020): Sangre, miedo y evasión: el sensacionalismo periodístico en España. Madrid. Fragua, 105-130.
(2020): “Sexo y sicalípsis: el infierno y la gloria”, en Francisco A. Martínez y A. Laguna (edts.) (2020): Sangre, miedo y evasión: el sensacionalismo periodístico en España. Madrid. Fragua, 145-170.

Projectes d'investigació
- Construir la risa democràtica: publicacions satíriques i d'humor en España, 1975-2005. Catalogació i anàlisi. 2006 - 2007 . Ref.UV-AE 20060716. Universidad de Valencia. IP: Josep Lluis Gómez Mompart.
- La risa valenciana o la saga del doctor Cudol. Les publicacions periòdiques d'humor a la Comunitat Valenciana (1810-2006). 2007 - 2008 . Ref.GV / 2007 / 069 . Generalitat Valenciana. Direcció General d'Universitats i Investigació . IP: Josep Lluis Gómez Mompart .
- Catàleg històric general de la premsa en català. L'eclosió de les publicacions (1808-1898). 2008 - 2010 . Institut d'Estudis Catalans . IP: Jaume Guillamet Lloveras (UPF).
- Diccionario biográfico de los parlamentarios españoles (1810-1854) () . 2009 - 2011 . Cortes Generales de España . IP: Mikel Urquijo Goitia (CSIC).
- El humor frente al poder: la monarquía, el ejército y la iglesia a través de la comunicación satírica en la historia contemporánea de España () . 2012 - 2014 . Ref.CS02011 - 27678 . Ministerio de Ciencia e Innovación . IP: Josep Lluís Gómez Mompart . 
- Cambios en la empresa periodística: la estrategia del sensacionalismo. Su emergencia histórica en España y América (Argentina, México, Costa Rica) () . 2016 . Ref.CSO2015-66667-R en tràmit . Ministerio de Economía y Competitividad . IP: Francesc-Andreu Martínez Gallego. 


Tesis doctorales dirigidas
- El papel de la prensa diaria durante la transición a la democracia en Valencia 1976-1982). Luis-Amador Iranzo Montés. UV. 2011.
- El Palau de les Arts a los ojos de la crítica musical. José-Antonio García Casasempere. UV. 2012.
- La revista ‘Saó’ (1976-1987): la construcción de la premsa democrática valencianista i de la identitat valenciana progresista. Francesc-Tomàs Martínez Sanchis. UV. 2013.
- ‘Valencia Semanal’ (1977-1980). D’altaveu valencianista contra el posfranquisme a centre de les pugnes internes del PSPV-PSOE. Carles-Xavier Senso Vila. UV. 2014.
- La Transition espagnole. Histoire, mémoire et médias. Federico Bellido Peris. Université de Grenoble Alpes. Universidad de Valencia. 2019.
- Escàndols polítics mediats : els “casos Blasco”. Gerard Fullana Martínez. Universitat de València. Codirigida.

Gestió universitària
- Vicedecano de Economía e Infraestructuras de la Facultad de Filología, Traducción y Comunicación de la Universidad de Valencia. 2006-2018.
- Coordinador de Prácticas Externas de Comunicación en la Licenciatura/Grado de Periodismo de la Universidad de Valencia. 2006-2017.
- Presidente de la Comisión Académica del Título de Periodismo (Licenciatura-Grado) de la Universidad de Valencia. 2006-2012.
- Presidente de la Comisión Económica de la Facultad de Filología, Traducción y Comunicación. 2006-2017.
- Coordinador de Calidad Académica del Grado de Periodismo para su evaluación por las agencias AVAP-ANECA, 2011-2017.

Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dilluns de 17:30 a 20:00. DESPATX 22
Primer quadrimestre
Dimecres de 17:30 a 20:00. DESPATX 22
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València