foto Fabiola Maria Meco Tebar
FABIOLA MARIA MECO TEBAR
PDI-Contractat/Da Doctor/A
Vicedega/Vicedegana / Vicedirector/a Ets
Àrea de coneixement: DRET CIVIL
Departament: Dret Civil
(9616) 25161
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dilluns de 12:30 a 14:00. DESPATX 2E11
Primer quadrimestre
Dimecres de 16:00 a 17:00. DESPATX 2E11
Segon quadrimestre
Dijous de 11:30 a 14:00. DESPATX 2E11
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València
Formació acadèmica
Publicacions en revistes
Altres Activitats
Altres Publicacions
Activitats anteriors
Altres Mèrits o aclariments
Estades a Centres de Recerca
Participacions a Congressos
Participació en Comitès i Representacions
Projectes