foto Francisco Llopis Alonso
FRANCISCO LLOPIS ALONSO
PDI-Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: ENGINYERIA QUÍMICA
Departament: Enginyeria Química
Avd de la Universidad, s/n. Burjassot 46100 Valencia - Campus de Burjassot, Bloc 4 - 3ºpis
(9635) 43130
96 35 43130 (T)
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Anual
Dilluns de 11:30 a 13:30. ETSE 4.3.13
Anual
Dijous de 11:30 a 13:30. ETSE 4.3.13
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València