foto Agustin Ferreres Sabater
AGUSTIN FERRERES SABATER
PDI-Titular d'Universitat
Coordinador/a Curs
Àrea de coneixement: TECNOLOGIA ELECTRÒNICA
Departament: Enginyeria Electrònica
(9635) 44026
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dimecres de 09:00 a 12:00. DESPATX 3.3.22
Segon quadrimestre
Dilluns de 09:00 a 12:00. DESPATX 3.3.22
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València