foto Encarnacion Sancho Aguilar
ENCARNACION SANCHO AGUILAR
PDI-Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: BIOLOGIA FUNCIONAL
Departament: Biologia Cel·lular, Biologia Funcional i Antropologia Física
(9635) 43173
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Anual
Dimarts de 10:00 a 13:00. DESPATX 0.68. EDIF. INVEST. JERONI MUÑOZ. PREVIA CONFIRMACIÓ CORREU ELECTRÒNIC
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València
Publicacions en revistes
Activitats anteriors
Línies d'activitat
Participacions a Congressos
Tesis, tesines i treballs