foto Enrique Juan Lluch Girbes
ENRIQUE JUAN LLUCH GIRBES
PDI-Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: FISIOTERÀPIA
Departament: Fisioteràpia
51252
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Anual
Dimarts de 11:30 a 13:00. DESPATX 16
Anual
Dijous de 11:30 a 13:00. DESPATX 16
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València