foto Enrique Lalaguna Holzwarth
ENRIQUE LALAGUNA HOLZWARTH
PDI-Contractat/Da Doctor/A
Àrea de coneixement: DRET DEL TREBALL I DE LA SEG. SOCIAL
Departament: Dret del Treball i de la Seguretat Social
(9638) 28866
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dijous de 17:30 a 20:30. 5D06
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València