foto Eduardo Jesus Aguilar Garcia-Iturrospe
EDUARDO JESUS AGUILAR GARCIA-ITURROSPE
PDI-Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: PSIQUIATRIA
Departament: Medicina
(9638) 64745
Asignatures impartides i modalitats docents