foto Juan Bautista Ejea Marti
JUAN BAUTISTA EJEA MARTI
PDI-Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: TECNOLOGIA ELECTRÒNICA
Departament: Enginyeria Electrònica
(9635) 44027
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Anual
Dijous de 16:00 a 19:00. DESPATX 3.3.20
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València