foto Encarnacion Garcia Monerris
ENCARNACION GARCIA MONERRIS
PDI-Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
Departament: Història Moderna i Contemporània
(9638) 64528
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dimarts de 10:00 a 13:00. DESPACHO BLASCO IBAÑEZ
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València