foto Emilia Cambralla Balaguer
EMILIA CAMBRALLA BALAGUER
PDI-Associat/Da Assistencial Ciencies Salut
Àrea de coneixement: PSICOLOGIA BÀSICA
Departament: Psicologia Bàsica
Asignatures impartides i modalitats docents