foto Elisabeth Bustos Contell
ELISABETH BUSTOS CONTELL
PDI-Contractat/Da Doctor/A
Àrea de coneixement: COMPTABILITAT
Departament: Comptabilitat
(9638) 28293
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dimecres de 10:30 a 13:30. 4A12 FACULTAT D'ECONOMIA CAMPUS TARONGERS
Segon quadrimestre
Dimarts de 16:30 a 19:30. 4A12 FACULTAT D'ECONOMIA CAMPUS TARONGERS
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València