foto Enrique Liliano Almiñana Diaz
ENRIQUE LILIANO ALMIÑANA DIAZ
PDI-Titular d'Escola Universitaria
Àrea de coneixement: COMPTABILITAT
Departament: Comptabilitat
(9616) 25193
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dilluns de 13:00 a 16:00. ONTINYENT
Segon quadrimestre
Dimecres de 17:00 a 18:30. FACULTAT D'ECONOMIA. DESPATX 4B01
Segon quadrimestre
Dijous de 10:30 a 12:00. ONTINYENT
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València