foto Victor d'Opazo Taberner
VICTOR D'OPAZO TABERNER
PI-Invest Formacio Predoc Ministeri
:
Departament: Medicina Prev. i Salut Púb., C. Aliment., Toxic. i Med.Legal
Asignatures impartides i modalitats docents