foto Maria Pilar Dominguez Castillo
MARIA PILAR DOMINGUEZ CASTILLO
PDI-Associat/Da Universitari/A
Àrea de coneixement: PERSONALITAT, AVALUACIÓ I TRACT. PSICOL.
Departament: Personalitat, Avaluació i Tractaments Psicològics
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dijous de 11:00 a 14:00. DESPATX ASSOCIATS TERCERA PLANTA LABORATORIS FACULTAT DE PSICOLOGIA I LOGOPÈDIA.
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València