foto Laura Dolz Serra
LAURA DOLZ SERRA
PDI-Titular d'Universitat
Secretari/a de Departament
Responsables de Gestio Academica
Coordinador/a Titulacio de Grau
Àrea de coneixement: PSICOLOGIA BÀSICA
Departament: Psicologia Bàsica
(9639) 83499
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dijous de 10:30 a 12:00. DPTO. PSIC. BÁSICA 3ER. PISO DPCHO. F313
Segon quadrimestre
Dijous de 10:30 a 12:00. DPTO. PSIC. BÁSICA 3ER. PISO DPCHO. F313
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València