foto Maria Dolores Bernal Membrilla
MARIA DOLORES BERNAL MEMBRILLA
PDI-Titular d'Universitat
Secretari/a de Departament
Àrea de coneixement: BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
Departament: Bioquímica i Biologia Molecular
(9635) 43440
Asignatures impartides i modalitats docents